Twój koszyk jest pusty 0,00 zł

Regulamin sklepu internetowego HiMountain

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2015Globewalker Sp. z o.o.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem himountain.pl prowadzony jest przez Globewalker Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul. Górnośląska 10, 43-190 Mikołów, tel. 32 226 77 50 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000573610 NIP: 6351836431 REGON: 36238484000000 Kapitał Zakładowy 5.000,- PLN (w pełni opłacony)

posługującej się adresem poczty elektronicznej sklep@himountain.pl 

 

Regulamin określa w szczególności:

 

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

 

c. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem himountain.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów sprzedawanych za pośrednictwem sieci Internet.

 

2.2. Zakupy w sklepie internetowym HiMountain może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie himountaint.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

2.3. Osoby rejestrujące się w sklepie internetowym oraz dokonujące tam zakupów (Zamawiający) podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Globewalker Sp. z o.o. na zasadach wskazanych w ”Polityce Prywatności”.

 

2.4. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 

2.5. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

 

2.6. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia do momentu kiedy zamówienie nie zostało jeszcze odebrane przez kuriera, poprzez kontakt drogą e-mailową z sklep@himountain.pl lub telefonicznie pod numerem 733 557 072

 

2.7. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

 

2.8. Sklep internetowy HiMountain przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym HiMountain są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego HiMountain obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.10. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Opcjonalnie: słuchawki

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 9) lub Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach najnowszych

 

2.11. Ceny podawane w sklepie internetowym HiMountain są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Globewalker Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

 

2.12. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 

2.13. Globewalker Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

 

2.14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

2.15. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

2.16. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Globewalker Sp. z o.o. treści o charakterze bezprawnym.

 

2.17. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru (koszty):

 

3.1.1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

a. kurier doręcza przesyłki w dni robocze w godzinach 8-18 na wskazany przez Zamawiającego adres

b. jeśli przesyłka jest za pobraniem kurier podejmuje dwie próby doręczenia


3.1.2. Kurier DPD nie ma obowiązku kontaktowania się z Klientem telefonicznie

 

3.2. Globewalker Sp. z o.o. będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie himountain.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 14 dni) w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

 

3.3.1. sprawdzeniu przez Globewalker Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych,

 

3.3.2. skompletowaniu zamawianego towaru i przygotowanie go do wysłania.

 

3.4. Złożenie zamówienia  przez stronę himountain.pl oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Globewalker Sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki.

 

3.5. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

3.6. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nieprzekraczającej 30 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

 

3.7. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny himountain.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia oraz datę jego złożenia.

 

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu HiMountain w którym zamówienie zostanie odebrane.

 

Płatność e-przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność e-przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, proszę się kontaktować ze sklepem internetowym sklep@himountain.pl.

 

Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z administratorem sklepu internetowego pod adresem sklep@himountain.pl , a realizacja zamówionych pozycji zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 

Status - "Utworzone": Oznacza, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji przez sklep stacjonarny HiMountain

 

Statusu - "Zrealizowane": Oznacza, że Zamówienie zostało przekazane kurierowi w sklepie stacjonarnym HiMountain do wysyłania.

 

Statusu na "Anulowane": Oznacza, że Zamówienie zostało anulowane na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

4.1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

 

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Zamawiający powinien odesłać produkt na adres: Globewalker Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Górnośląska 10 (dopiskiem: Sklep Internetowy HiMountain)


4.3. Reklamacje produktów zakupionych od 25.09.2015 których sprzedawcą jest firma Globewalker Sp. z o.o i odesłanych na adres: HiMountain Sklep Internetowy ul. Armii Krajowej 9A (pok. 020) 41-506 Chorzów,  rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep internetowy przesyłki z reklamowanym produktem.

 

4.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru lub obniży cenę towaru – w zależności od żądania Kupującego. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 

 

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

5.1. Globewalker Sp. z o.o. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

 

5.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

 

5.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 

a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

 

b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, lub Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach najnowszych,

 

c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

 

d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

 

e. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

 

f. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

 

5.4. Globewalker Sp. z o.o. informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

 

5.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: HiMountain Sklep Internetowy ul. Armii Krajowej 9A (pok. 020) 41-506 Chorzów, tel. 733 557 072  sklep@himountain.pl .

 

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 30 dni, na adres: HiMountain Sklep Internetowy ul. Armii Krajowej 9A (pok. 020) 41-506 Chorzów. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

 

 

6.3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

6.4. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

7.1. Firma Globewalker Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do:

 

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego HiMountain, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego HiMountain,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

 

7.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Globewalker Sp. z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

HiMountain Sklep Internetowy
ul. Armii Krajowej 9A (pok. 020)
41-506 Chorzów


Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

 

7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

7.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

7.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail:  sklep@himountain.pl

 

7.6. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

 

Załączniki:

 

Koszty związane z wyborem form dostawy

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.