Twój koszyk jest pusty 0,00 zł

Regulamin sklepu internetowego HiMountain - NOWY

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2015Globewalker Sp. z o.o.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem himountain.pl prowadzony jest przez Globewalker Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, ul Jana Kawalca 10, 43-190 Mikołów, tel. 32 226 77 50 , zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000573610 NIP: 6351836431 REGON: 36238484000000 Kapitał Zakładowy 5.000,- PLN (w pełni opłacony)

posługującej się adresem poczty elektronicznej sklep@himountain.pl 

 

Regulamin określa w szczególności:

 

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

 

c. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem himountain.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów sprzedawanych za pośrednictwem sieci Internet.

 

2.2. Zakupy w sklepie internetowym HiMountain może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie himountaint.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

 

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia do momentu kiedy zamówienie nie zostało jeszcze odebrane przez kuriera, poprzez kontakt drogą e-mailową z sklep@himountain.pl lub telefonicznie pod numerem 733 557 072

 

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

 

2.7. Sklep internetowy HiMountain przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

2.8. Zamówienia w sklepie internetowym HiMountain są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego HiMountain obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.9. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Opcjonalnie: słuchawki

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 9) lub Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach najnowszych

 

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym HiMountain są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Globewalker Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

 

2.11. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 

2.12. Globewalker Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

 

2.13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

2.14. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

2.15. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Globewalker Sp. z o.o. treści o charakterze bezprawnym.

 

2.16. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru (koszty):

 

3.1.1. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD

a. kurier doręcza przesyłki w dni robocze w godzinach 8-18 na wskazany przez Zamawiającego adres

b. jeśli przesyłka jest za pobraniem kurier podejmuje dwie próby doręczenia


3.1.2. Kurier DPD nie ma obowiązku kontaktowania się z Klientem telefonicznie

 

3.2. Globewalker Sp. z o.o. będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie himountain.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 14 dni) w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

 

3.3.1. sprawdzeniu przez Globewalker Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych,

 

3.3.2. skompletowaniu zamawianego towaru i przygotowanie go do wysłania.

 

3.4. Złożenie zamówienia  przez stronę himountain.pl oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Globewalker Sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki.

 

3.5. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

3.6. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nieprzekraczającej 30 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

 

3.7. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny himountain.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia oraz datę jego złożenia.

 

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu HiMountain w którym zamówienie zostanie odebrane.

 

Płatność e-przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność e-przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, proszę się kontaktować ze sklepem internetowym sklep@himountain.pl.

 

Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z administratorem sklepu internetowego pod adresem sklep@himountain.pl , a realizacja zamówionych pozycji zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 

Status - "Utworzone": Oznacza, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji przez sklep stacjonarny HiMountain

 

Statusu - "Zrealizowane": Oznacza, że Zamówienie zostało przekazane kurierowi w sklepie stacjonarnym HiMountain do wysyłania.

 

Statusu na "Anulowane": Oznacza, że Zamówienie zostało anulowane na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

4.1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

 

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Zamawiający powinien odesłać produkt na adres: Globewalker Sp. z o.o. 43-190 Mikołów, ul. Jana Kawalca 10 (dopiskiem: Sklep Internetowy HiMountain)


4.3. Reklamacje produktów zakupionych od 25.09.2015 których sprzedawcą jest firma Globewalker Sp. z o.o i odesłanych na adres: Sklep HiMountain, ul.Słowackiego 45, 40-093 Katowice,  rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep internetowy przesyłki z reklamowanym produktem.

 

4.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru lub obniży cenę towaru – w zależności od żądania Kupującego. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

4.5. W sprawie reklamacji produktów zakupionych do 25.09.2015  których sprzedawcami (dane na fakturze) były firmy:

a. MOUNT Sp. z o.o. , ul. Ceramiczna 1, 41-600 Świętochłowice
b. Sklepy Firmowe PL Sp. z o.o. , ul. Ceramiczna 1, 41-600 Świętochłowice

 

Należy kontaktować się z firma MOUNT:

 
 
MOUNT Sp. z o.o.
ul. Ceramiczna 1,
41-600  Świętochłowice

 

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

5.1. Globewalker Sp. z o.o. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

 

5.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

 

5.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 

a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

 

b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, lub Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach najnowszych,

 

c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

 

d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

 

e. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

 

f. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

 

5.4. Globewalker Sp. z o.o. informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

 

5.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: Sklep HiMountain, ul.Słowackiego 45, 40-093 Katowice, tel. 733 557 072  sklep@himountain.pl .

 

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni, na adres: Sklep HiMountain, ul.Słowackiego 45, 40-093 Katowice. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

 

 

6.3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

6.4. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  

 

7. OCHRONA DANYCH

 

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Globewalker Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

 

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego HiMountain – firma Globewalker Sp. z o.o.

 

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@himountain.pl

 

7.5. Klient może dopisać się do Newslettera Globewalker Sp. z o.o.  korzystając z formularza "Newsletter - Zapisz" w stopce serwisu lub zaznaczając opcję "Newsletter - Zapisz" w formularzu rejestracji konta oraz składania zamówienia. Skorzystanie z opcji Newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Globewalker Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Globewalker Sp. z o.o. i jej partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Globewalker Sp. z o.o..Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

7.6. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego prowadzonego przez Globewalker Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Firma Globewalker Sp. z o.o.  zastrzega sobie prawo do:

 

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego HiMountain, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego HiMountain,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

 

9.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Globewalker Sp. z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

 

Sklep HiMountain
ul.Słowackiego 45
40-093 Katowice

 

Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

 

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

9.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

9.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail:  sklep@himountain.pl

 

9.6. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

 

Załączniki:

 

Koszty związane z wyborem form dostawy

Regulamin sklepu internetowego HiMountain obowiązujący do 25.09.2015

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r
 

Mount Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem himountain.pl prowadzony jest przez Mount Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Ceramiczna 1, 41-600 Świętochłowice, tel. 32 245 05 52, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000147000 NIP: 634-24-11-057 REGON 277403252 Kapitał Zakładowy 500.000,- PLN (w pełni opłacony)

posługującej się adresem poczty elektronicznej sklep@himountain.pl 

Regulamin określa w szczególności:

 

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

 

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

 

c. Tryb postępowania reklamacyjnego.

 

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem himountain.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów sprzedawanych również w salonach HiMountain za pośrednictwem sieci Internet.

 

2.2. Zakupy w sklepie internetowym HiMountain może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie himountaint.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

 

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

 

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

 

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia do momentu kiedy zamówienie nie zostało jeszcze odebrane przez kuriera, poprzez kontakt drogą e-mailową z sklep@himountain.pl lub telefonicznie pod numerem 32 245 05 52.

 

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

 

2.7. Sklep internetowy HiMountain przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

2.8. Zamówienia w sklepie internetowym HiMountain są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego HiMountain obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

2.9. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. System operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

b. Procesor: 1 GHz

c. RAM: 1 GB pamięci RAM

d. Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca

e. Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

f. Sterowanie: klawiatura, mysz

g. Opcjonalnie: słuchawki

h. Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

i. Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 9) lub Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach najnowszych

 

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym HiMountain są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Mount Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

 

2.11. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.

 

2.12. Spółka Mount Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

 

2.13. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

 

2.14. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

2.15. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Mount Sp. z o.o. treści o charakterze bezprawnym.

 

2.16. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

 

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

 

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru (koszty):

 

3.1.1. odbiór osobisty we wskazanym salonie HiMountain o ile towar jest w nim dostępny

3.1.2. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS

a. kurier doręcza przesyłki w dni robocze w godzinach 8-18 na wskazany przez Zamawiającego adres

b. jeśli przesyłka jest za pobraniem kurier podejmuje trzy próby doręczenia przez trzy kolejne dni robocze

c. jeśli przesyłka jest opłacona z góry, kurier po pierwszej nieudanej próbie doręczenia zostawia awizo z adresem obioru przesyłki w punkcie UPS Access Point

c.1. UPS Access Point to punkty o dogodnej lokalizacji, takie jak lokalne sklepy spożywcze lub inne lokalne firmy, w których można łatwo nadać lub odebrać paczkę. Dostępność punktów UPS Access Point podczas weekendów i w godzinach wieczornych stanowi udogodnienie dla klienta.
c.2. Zasady wydawania przesyłek w punktach UPS Access Point w Polsce

c.3. Lokalizator pumtów UPS Access Point


3.1.3. Kurier UPS nie ma obowiązku kontaktowania się z Klientem telefonicznie

 

3.2. Mount Sp. z o.o. będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie himountain.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 14 dni) w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

 

3.3.1. sprawdzeniu przez Mount Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych,

 

3.3.2. skompletowaniu zamawianego towaru i przygotowanie go do wysyłania.

 

3.4. Złożenie zamówienia  przez stronę himountain.pl oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Mount Sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki.

3.5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt    3.1.1, Płatności za zamówione towary może zostać dokonana w sklepie przy odbiorze towaru

 

3.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym salonie HiMountain, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

 

3.7. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

 

3.8. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

 

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny himountain.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

 

3.10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny himountain.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia oraz datę jego złożenia.

 

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu HiMountain w którym zamówienie zostanie odebrane.

 

Płatność e-przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność e-przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, proszę się kontaktować ze sklepem internetowym sklep@himountain.pl.

 

Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z administratorem sklepu internetowego pod adresem sklep@himountain.pl , a realizacja zamówionych pozycji zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

 

Status - "Utworzone": Oznacza, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji przez sklep stacjonarny HiMountain

 

Statusu - "Zamówienie w kompletacji": Oznacza, że Zamówienie jest kompletowane w związku z brakiem dostępności całości zamówienia w jednym sklepie stacjonarnym (dłuższy czas realizacji). Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie zamówienia lub jego realizację. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

 

Status - "Towar do odbioru": Oznacza, że Zamówienie z opcją odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym HiMountain jest gotowe do odbioru.

 

Statusu - "Zrealizowane": Oznacza, że Zamówienie zostało przekazane kurierowi w sklepie stacjonarnym HiMountain do wysyłania.

 

Statusu na "Anulowane": Oznacza, że Zamówienie zostało anulowane na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem.

 

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

 

4.1. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

 

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Zamawiający powinien odesłać produkt na adres sklepu HiMountain widniejący na fakturze VAT w pozycji Filia, z informacją na liście przewozowym: „SKLEP HiMountain”. W przypadku skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający może odesłać lub reklamować wadliwy produkt w dowolnym sklepie firmowym HiMountain lub odesłać na adres Mount Sp. z o.o. z dopiskiem: Dział Reklamacji.

 

4.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

 

4.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru lub obniży cenę towaru – w zależności od żądania Kupującego. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

 

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

5.1. Mount Sp. z o.o.. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

 

5.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

 

5.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

 

a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

 

b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, lub Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach najnowszych,

 

c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

 

d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

 

e. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

 

f. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

 

5.4. Mount Sp. z o.o. informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

 

5.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

 

6.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które może zostać złożone przy użyciu wzoru stanowiącego załącznik do tego regulaminu wysyłając w/w wypełnione oświadczenie na adres: MOUNT sp. z o.o., 41-600 Świętochłowice, ul. Ceramiczna 1, tel. 32 245 05 52, sklep@himountain.pl, oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu. Wypełnione oświadczenie wraz z towarem może zostać zwrócone w dowolnym sklepie firmowym HiMountain. Lista sklepów dostępna jest pod adresem:
https://www.himountain.pl/sklepy-himountain

 

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni, na adres sklepu HiMountain widniejący na fakturze VAT w pozycji Filia, z informacją na liście przewozowym „SKLEP HiMountain” lub oddać towar osobiście w dowolnym sklepie firmowym HiMountain na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

 

 

6.3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

6.4. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  

7. OCHRONA DANYCH

 

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Mount Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

 

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

 

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego HiMountain – firma Mount Sp. z o.o.

 

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@himountain.pl

 

7.5. Klient może dopisać się do Newslettera Mount Sp. z o.o. korzystając z formularza "Newsletter - Zapisz" w stopce serwisu lub zaznaczając opcję "Newsletter - Zapisz" w formularzu rejestracji konta oraz składania zamówienia. Skorzystanie z opcji Newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mount Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Mount Sp. z o.o. i jej partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Mount Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

7.6. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego prowadzonego przez Mount Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

8.1. Firma Mount Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

 

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego HiMountain, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego HiMountain,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

 

9.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Mount Sp. z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

 

Mount Sp. z o.o..

ul.Ceramiczna 1

41-600 Świętochłowice

 

Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

 

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

 

9.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

9.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail:  winer@himountain.pl

 

9.6. Załączniki stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

 

Załączniki:

 

Lista sklepów stacjonarnych HiMountain

Koszty związane z wyborem form dostawy

Regulamin sklepu internetowego HiMountain obowiązujący do 24.12.2015

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mount Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem himountain.pl prowadzony jest przez Mount Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach, ul. Ceramiczna 1, 41-600 Świętochłowice, tel. 32 245 05 52, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000147000 NIP: 634-24-11-057 REGON 277403252 Kapitał Zakładowy 500.000,- PLN (w pełni opłacony)

posługującej się adresem poczty elektronicznej sklep@himountain.pl

Regulamin określa w szczególności:

a. Rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz informację o zakazie dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

b. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług.

c. Tryb postępowania reklamacyjnego.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem himountain.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów sprzedawanych również w salonach HiMountain za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym HiMountain może być dokonywany wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie himountaint.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.

2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu.

2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia do momentu kiedy zamówienie nie zostało jeszcze odebrane przez kuriera, poprzez kontakt drogą e-mailową z sklep@himountain.pl lub telefonicznie pod numerem 32 245 05 52.

2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.7. Sklep internetowy HiMountain przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.8. Zamówienia w sklepie internetowym HiMountain są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego HiMountain obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2.9. Ceny podawane w sklepie internetowym HiMountain są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Mount Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo od odstąpienia od umowy.

2.10. Spółka Mount Sp. z o.o. prowadząca sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.

2.11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2.12. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez Mount Sp. z o.o. treści o charakterze bezprawnym.

2.13. Sprzedawca informuje, iż zdjęcia prezentujące oferowany Towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp. W przypadku gdyby zakupiony Towar nie spełniał wymagań Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru (koszty):

a. odbiór osobisty we wskazanym salonie HiMountain

b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS

3.2. Mount Sp. z o.o. będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie himountain.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7 jednak termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku dużej ilości zamówień, konieczności kompletacji zamówienia składającego się z kilku produktów lub w razie wystąpienia szczególnych przypadków. W takich sytuacjach Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. sprawdzeniu przez Mount Sp. z o.o. kompletności wysłanych danych,

3.3.2. skompletowaniu zamawianego towaru i przygotowanie go do wysyłania.

3.4. Złożenie zamówienia przez stronę himountain.pl oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności kartą lub e-przelewem - z konta Zamawiającego zostanie pobrana wcześniej zablokowana kwota, na jaką opiewało zamówienie. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Mount Sp. z o.o. wpłyną odpowiednie środki.

3.5. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, Płatności za zamówione towary może zostać dokonana w sklepie przy odbiorze towaru

3.6. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym salonie HiMountain, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.

3.7. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony w tabeli kosztów. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów. W takiej sytuacji Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

3.8. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek po schodach o wadze nieprzekraczającej 31,5 kg. Zgodnie z prawem przewozowym kurierzy nie mają obowiązku wniesienia cięższych paczek.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny himountain.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

3.10. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny himountain.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów. Wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia oraz datę jego złożenia.

Potwierdzenie zamówienia - W momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia, wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego lub salonu HiMountain w którym zamówienie zostanie odebrane.

Płatność e-przelewem - W przypadku kiedy klient wybrał płatność e-przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji, w zależności od tego czy potwierdzenie przelewu przebiegło pomyślnie, czy nie. W tym drugim przypadku, proszę się kontaktować ze sklepem internetowym sklep@himountain.pl.

Brak potwierdzenia przelewu - W sytuacji kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z administratorem sklepu internetowego pod adresem sklep@himountain.pl , a realizacja zamówionych pozycji zostanie wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Status - "Utworzone": Oznacza, że Zamówienie zostało przyjęte do realizacji przez sklep stacjonarny HiMountain

Statusu - "Zamówienie w kompletacji": Oznacza, że Zamówienie jest kompletowane w związku z brakiem dostępności całości zamówienia w jednym sklepie stacjonarnym (dłuższy czas realizacji). Może zajść również sytuacja kiedy nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie zamówienia lub jego realizację. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 4 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.

Status - "Towar do odbioru": Oznacza, że Zamówienie z opcją odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym HiMountain jest gotowe do odbioru.

Statusu - "Zrealizowane": Oznacza, że Zamówienie zostało przekazane kurierowi w sklepie stacjonarnym HiMountain do wysyłania.

Statusu na "Anulowane": Oznacza, że Zamówienie zostało anulowane na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, po wcześniejszym uzgodnieniu z klientem.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powstałych podczas dostawy Zamawiający powinien odesłać produkt na adres sklepu HiMountain widniejący na fakturze VAT w pozycji Filia, z informacją na liście przewozowym: „SKLEP HiMountain”. W przypadku skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający może odesłać lub reklamować wadliwy produkt w dowolnym sklepie firmowym HiMountain lub odesłać na adres Mount Sp. z o.o. z dopiskiem: Dział Reklamacji.

4.3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.

4.4. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru lub obniży cenę towaru – w zależności od żądania Kupującego. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

5.1. Mount Sp. z o.o.. przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

5.2. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej ”Polityce Prywatności”.

5.3. Dla korzystania z usług sklepu konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu email),

b. posiadanie dostępu do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych z zainstalowanym system operacyjnym umożliwiającym działanie tego urządzenia, zainstalowaną jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, lub Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome w wersjach najnowszych,

c. posiadanie aktywnego połączenia z siecią Internet,

d. posiadanie w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej akceptacji plików Cookie („ciasteczek”),

e. posiadane w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej włączonej obsługi skryptów Java Script (domyślnie włączona w przeglądarce internetowej),

f. posiadanie prawidłowo zainstalowanego oprogramowania komputerowego Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

5.4. Mount Sp. z o.o. informuje, iż możliwe jest także posiadanie zainstalowanych innych systemów operacyjnych oraz przeglądarek internetowych w urządzeniu o którym mowa w pkt 5.3, jednakże w takiej sytuacji zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą wystąpić pewne utrudnienia.

5.5. Zamawiający, zgodnie z art. 8 pkt 3 ppkt 1 b ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, są zobowiązani do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zamawiający może odstąpić od umowy kupna towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie do 14 dni, na adres sklepu HiMountain widniejący na fakturze VAT w pozycji Filia, z informacją na liście przewozowym „SKLEP HiMountain” lub oddać towar osobiście w dowolnym sklepie firmowym HiMountain na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Koszty zwrotu towaru są pokrywane przez Zamawiającego.

6.3. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, zgodnie z art. 7. pkt 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000.

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Mount Sp. z o.o. (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego HiMountain – firma Mount Sp. z o.o.

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@himountain.pl

7.5. Klient może dopisać się do Newslettera Mount Sp. z o.o. korzystając z formularza "Newsletter - Zapisz" w stopce serwisu lub zaznaczając opcję "Newsletter - Zapisz" w formularzu rejestracji konta oraz składania zamówienia. Skorzystanie z opcji Newslettera oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Mount Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie od Mount Sp. z o.o. i jej partnerów informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dn. 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zgody mogą być odwołane w każdym czasie. Administratorem danych osobowych jest Mount Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Ich podanie jest dobrowolne, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

7.6. Zbiór danych osobowych klientów sklepu internetowego prowadzonego przez Mount Sp. z o.o. z siedzibą w Świętochłowicach został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Firma Mount Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego HiMountain, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych,

c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego HiMountain,

d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, co nie dotyczy zamówień już potwierdzonych w ramach tych akcji i wyprzedaży.

9.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Mount Sp. z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:

Mount Sp. z o.o..

ul.Ceramiczna 1

41-600 Świętochłowice

Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

9.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

9.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: winer@himountain.pl


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.